Alla inlägg av Adam Gillstam

Nya rörledningar

Här har en kund misstänkt brister på sina befintliga avloppsledningar och Grävjouren och PA&MA rycker ut. Vi tar hjälp av NHS industri och miljöservice AB med specialutrustning för att filma in i avloppsledningarna.

Med denna teknik får vi en säker uppfattning om skick på befintliga rör; vad som orsakar stopp, var stopp och brister på rör finns och fallriktning på befintlig ledning.

Vi effektiviserar vår grävning med den här tekniken eftersom vi kan inrikta oss direkt mot dom bristfälliga partierna av avloppsledningarna.